Smart Drawing

Einstein zei het reeds: “Om het te begrijpen, moet ik het kunnen zien”. Inderdaad "tekeningetjes" kunnen wonderen doen bij het overbrengen van ideeën. Niet zomaar beelden om het geheel op te vullen of om wat sfeer te brengen, maar Smart Visuals. Beelden met een ondersteunende én didactische functie.
Beelden die helpen overtuigen, die verhelderen, verklaren, en overzicht geven.

Smart Visuals vinden hun toepassing eerst en vooral in presentaties en meeting support. Hoe beeldender je tijdens presentaties en meetings kan werken, hoeveel te sneller, duidelijker en eenduidiger je boodschap zal overkomen.

Maar ook in gedrukte publicaties zoals brochures, folders, verslagen of zelfs offertes geven zij extra steun en verduidelijking.

Tijdens de opleiding Smart Drawing leer je beeldend denken en visualiseren. Iedereen die kan schrijven, kan Smart Visuals leren tekenen. De motoriek is immers dezelfde. Een Smart Visual heeft slechts 30% gelijkenis met de realiteit nodig om krachtig en eenduidig over te komen. Een niveau dat door iedereen gehaald wordt.

 

 

Presenteren

Naast de opleiding Smart Drawing geeft de ideegraaf ook opleiding in presenteren.

Deze opleiding is gebaseerd op het boek "Presenteren met impact" en zowel de facetten voorbereiding, inhoud en structuur vastleggen, opmaak in PowerPoint en het brengen van de presentatie komen aan bod.

De opleidingen worden op maat van de opdrachtgever samengesteld.