Naast PowerPoint presentaties worden
Internet- of webpresentaties steeds
belangrijker om je boodschap over te brengen.


Onder webpresentaties verstaan we:

- PowerPoint voor web

- Flash animaties en presentaties

- webvideo


- internet demo's

- mini-sites (project- of actiegebonden)

- complete websites

- ...


Met dezelfde ideeën rond didactiek, overzicht en duidelijkheid als bij PowerPointpresentaties,
bouwen
we kwalitatieve, overzichtelijke
en didactisch sterke webpresentaties.